• یکشنبه 14 دی 1399 13:27
  • كد: 835

قابل توجه همکاران محترم:
از تاریخ پنج شنبه 11 دی ماه باشگاه دو آماده ارائه طبخ پیتزا مرغ و قارچ و گوشت و قارچ می باشد.
ضمنا باشگاه یک همانند قبل آماده ارائه خدمت فوق می باشد.
تلفن باشگاه یک : 37722441 
تلفن باشگاه دو :  34701500