• ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  میز خدمات غیر حضوری

  با توجه به اتمام عملیات اجرایی سامانه میز خدمت غیرحضوری  و استقرار در مناطق از ابتدای تیرماه کارشناسان محترم می توانند با مراجعه به میز خدمت غیرحضوری به آدرس http:‏/‏/esd.isfahan.ir‏/  در پوشش خدمات غیرحضوری به شهروندان همراه شوند

  کلیک کنید
 • ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  شهر با چند کلیک

   خدمات الکترونیک شهرداری اصفهان با چند کلیک در دسترس شماست.

   اطلاعات بیشتر: تماس با 137 و مراجعه به سایت my.isfahan.ir

  کلیک کنید
 • ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  صفحــه ورود به ميزكار كاركنان

  این درگاه به منظورایجاد بستری اینترنتی و امن جهت " ارائه خدمات الكترونیكی به پرسنل " راه اندازی گردیده است،سرویس الكترونیكی مشاهده فیش حقوقی، جهت كاركنان شهرداری و سازمان فاوا می باشد و شامل پرسنل سایر شركت های وابسته نمی باشد

  کلیک کنید

زيرسيستم هاي وابسته شهرداري

گزارش تصـويري و مطبــوعات