اداره كل سرمايه انساني بمنظور ارتقاء و توسعه سطح خدمات رفاهي و همچنين بهره مندي كاركنان و خانواده ايشان از مزاياي بيمه اي در صورت بازنشستگي، پيشنهاد طرح بيمه عمر و آتيه كاركنان را مطرح و پس از اخذ نظر موافقت شهردار محترم اصفهان و باتوجه به بذل توجه و مساعدت خاص ايشان مبلغ 000ر660ر1 ريال بعنوان هديه به ازاء هر يك از كاركنان و همسر آنان بطور رايگان پرداخت و دستور اقدام مبني بر عملياتي نمودن طرح مذكور نزد شركت بيمه كارآفرين صادر گرديد .
سه شنبه, آذر 5, 1398 - 13:41
مدیران و کارشناسان شهرداری جهت شرکت در « اولين همايش ملي بهره­وري در مديريت شهري» مقاله های خود را ارسال کنند.
یکشنبه, مهر 28, 1398 - 13:53
استفاده اینترنت مجموعه شهرداری اصفهان فقط برای امور کاری شهرداری اصفهان بوده و استفاده از آن برای امور غير اداري اکیدا ممنوع و مسئولیت آن بر عهده کاربر است.
پنجشنبه, مهر 25, 1398 - 12:19
خريد بلوکهای آپارتمان مسکونی با موقعیت مناسب در پروژه شهید کشوری واقع در خیابان آبشار سوم
یکشنبه, تیر 23, 1398 - 15:45

صفحه‌ها