شهردار اصفهان گفت: بهداری شهرداری اصفهان با امکانات روز پزشکی در شهرک سلامت مستقر می شود. قدرت اله نوروزی با اشاره به بازدید اخیر به همراه مدیران شهری از شرکت تعاونی کارکنان و بهداری شهرداری اظهار کرد: در مورد استقرار بهداری شهرداری در شهرک سلامت، تصمیمات خوبی گرفته شده است. وی گفت: در این فضا همه امکانات پزشکی وجود دارد و کارکنان می توانند از امکانات جانبی مرکز نیز استفاده کنند.
یکشنبه, فروردین 15, 1400 - 12:58
شرکت تعاوني مسکن کارکنان شهرداري اصفهان قصد دارد براي آن دسته از همکاراني که تمايل به خريد آپارتمان مسکوني دارند اقدام نمايد . اين پروژه داراي 33 واحئ مسکوني در 6 طبقه است و زمان اجراي پروژه 36 ماه از تاريخ تحويل زمين يا دريافت پروانه ساختمان است. درخواست کنندگان مي توانند با  تماس يا مراجعه اطلاعات تکميلي اين پروژه را دريافت کنند.
شنبه, اسفند 23, 1399 - 09:45
شرکت تعاوني مسکن کارکنان شهرداري اصفهان قصد دارد براي آن دسته از همکاراني که تمايل به خريد آپارتمان مسکوني دارند اقدام نمايد . اين پروژه داراي 33 واحئ مسکوني در 6 طبقه است و زمان اجراي پروژه 36 ماه از تاريخ تحويل زمين يا دريافت پروانه ساختمان است. درخواست کنندگان مي توانند با  تماس يا مراجعه اطلاعات تکميلي اين پروژه را دريافت کنند.
شنبه, اسفند 23, 1399 - 09:44
شرکت تعاوني مسکن کارکنان شهرداري اصفهان قصد دارد براي آن دسته از همکاراني که تمايل به خريد آپارتمان مسکوني دارند اقدام نمايد . اين پروژه داراي 33 واحئ مسکوني در 6 طبقه است و زمان اجراي پروژه 36 ماه از تاريخ تحويل زمين يا دريافت پروانه ساختمان است. درخواست کنندگان مي توانند با  تماس يا مراجعه اطلاعات تکميلي اين پروژه را دريافت کنند.
شنبه, اسفند 23, 1399 - 09:43
به منظور تحقق اهداف کلان برنانمه استراتژيک شهرداري اصفهان و نيز سياست هاي اجرايي اداره آموزش،جهت تسهيل و ترغيب کارکنان فرصتي براي ارائه خدمات آموزشي فراهم شده است.
یکشنبه, بهمن 12, 1399 - 10:54
قابل توجه همکاران محترم: از تاریخ پنج شنبه 11 دی ماه باشگاه دو آماده ارائه طبخ پیتزا مرغ و قارچ و گوشت و قارچ می باشد. ضمنا باشگاه یک همانند قبل آماده ارائه خدمت فوق می باشد. تلفن باشگاه یک : 37722441  تلفن باشگاه دو :  34701500  
یکشنبه, دی 14, 1399 - 13:27
مبلغ تسهيلات مربوط به عوارض پروانه ساختمان ویژه كاركنان افزایش یافت 
شنبه, آذر 15, 1399 - 10:40
کانون فرزندان اداره رفاه،تعاون و ورزش شهرداري اصفهان در زمينه انتخاب رشته و مشاوره تحصيلي مناسب با شرايط وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه در محل کانون فرزندان اقدام به  برگزاري جلسات  انتخاب رشته تخصصي کرده است.
شنبه, شهریور 29, 1399 - 10:49
قابل توجه همكاران محترم شاغل و بازنشسته در شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته
چهارشنبه, مرداد 8, 1399 - 13:21
مقالات علمی همکاران با موضوع شهر هوشمند پذیرش شده و در کمیته علمی از نویسندگان برترین مقالات تجلیل و از امتیازات آموزشی بهره­مند می شوند.
سه شنبه, تیر 31, 1399 - 11:40

صفحه‌ها