• سه شنبه 31 تیر 1399 11:40
  • كد: 817

مقالات علمی همکاران با موضوع شهر هوشمند پذیرش شده و در کمیته علمی از نویسندگان برترین مقالات تجلیل و از امتیازات آموزشی بهره­مند می شوند.

  از آنجا که یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش­های کنونی شهرها در عرصه برنامه­ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت­های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می­کند، مرکز آموزش، تشکیلات و بهبود روشها در نظر دارد مقالات علمی همکاران با موضوع شهر هوشمند را پذیرش نموده و پس از بررسی در کمیته علمی از نویسندگان برترین مقالات تجلیل و بر اساس شرایط و ضوابطی که متعاقبا اعلام می­شود از امتیازات آموزشی بهره­مند نماید.

محورهای موضوعی جهت ارسال مقاله: حکمرانی هوشمند، اقتصاد و تجارت هوشمند، زیرساخت و فناوریهای نوین مورد نیاز شهر هوشمند، مردم و زندگی هوشمند، جابه­جایی و حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، انرژی هوشمند، عمران و شهرسازی هوشمند.

علاقه­مندان می توانند مقالات چاپ شده( درمجلات علمی ‏- پژوهشی یا علمی‏- ترویجی) خود یا مقالاتی را که در حال نگارش هستند  تا پایان شهریور ماه 1399 از طریق اتوماسیون اداری در قالب فایل PDF به اداره آموزش شهرداری اصفهان ارسال نمایند.

زمان بررسی مقالات در کمیته علمی: پایان مهر ماه 1399

جهت بهره­مندی همکارانی که مقاله چاپ شده با محورهای موضوعی فوق الذکر را نداشته لیکن علاقه­مند به نگارش مقاله در این زمینه هستند، فایل راهنمای نگارش مقاله به پیوست است.