• چهارشنبه 04 تیر 1399 11:29
  • كد: 811

این دوره ها شامل پکیج های آموزشی در سه رده سنی کودکان 8 تا 10 سال و 11 تا 13 سال و نوجوانان 14 تا 17 سال و حداقل سه دوره متوالی برای هر مقطع سنی است.

با توجه به اهمیت دوران فراغت کودکان و نوجوانان در تحصیلات آکادمیک سالانه، مرکزآموزش سازمان فاوا مطابق روال هر سال برنامه هایی ویژه تابستان این عزیزان فراهم نموده است.

در این راستا با توجه به شیوع ویروس کویید19، شرایط پیش روی و خانه نشینی فرزندان در چند ماه گذشته، ضرورت ایجاد شرایط متفاوت آموزشی برای تابستان ضروری می نمود.

به همین دلیل با در نظر گرفتن شرایط موجود مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی(فیزیکی) و شرایط بهداشتی ویژه از یک طرف و آماده کردن محتوای مناسب جهت ایجاد روحیه شاداب در ایشان، در سال جاری مجدداً دوره های رباتیک نیز به این آموزش ها افزوده شد.

این دوره ها شامل پکیج های آموزشی در سه رده سنی کودکان 8 تا 10 سال و 11 تا 13 سال و نوجوانان 14 تا 17 سال و حداقل سه دوره متوالی برای هر مقطع سنی خواهد بود تا آنها بتوانند با درک صحیح از فعالیت عملی و کارگاهی برای آینده خود تجربه های جدید و شگفت انگیزی خلق کنند.