• چهارشنبه 08 مرداد 1399 13:21
  • كد: 819

قابل توجه همكاران محترم شاغل و بازنشسته در شهرداري اصفهان و سازمان هاي وابسته

 

نظر به اينكه گروه صنعتي انتخاب توليد كننده لوازم خانگي در ايران (اسنوا، دوو، تكنوكار) واقع در شهرك صنعتي مورچه خورت به منظور توسعه و تكميل سرمايه هاي انساني خود از بين واجدين شرايط در حوزه هاي زير استخدام مي نمايد.

با توجه به توافق به عمل آمده با واحد جذب و استخدام گروه مذكور مقرر شد نسبت به اولويت و اعمال امتياز در استخدام براي فرزندان كاركنان شاغل و بازنشسته اين شهرداري اقدام نمايند، لذا در صورت داشتن شرايط اعلام شده در ذيل و تمايل، حداكثر تا تاريخ 99/5/9 به همراه مدارك:

  • كارت شناسايي شهرداري و يا حكم كارگزيني (جهت تشخيص)
  • شناسنامه (فرزند)
  • كارت پايان خدمت (فرزند)
  • مدرك تحصيلي (فرزند)

به مسئولين منابع انساني حوزه ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مذكور درخصوص معرفي افراد به گروه انتخاب از طريق شهرداري ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط استخدام:

عنوان شغلي

مدرك تحصيلي

شرايط

طراحي صنعتي و نرم افزار

كارشناس

حداقل 1 سال سابقه كار-آشنا به برنامه نويسي c+-آشنايي به ساخت پروتوتايپ-آشنا به ul-ux- آشنا به نرم افزارهاي فتوشاپfigma-adobexd-lilustrator-

صنايع

مهندس صنايع

حداقل 1 سال سابقه كار -مسلط به برنامه ريزي و كنترل پروژه

 -شناخت انواع فرايندهاي سازماني—توانايي در تنظيم گزارشات تحليلي-تسلط به نرم افزارهاي تخصصي- آشنايي به مباحث ارزيابي كار و زمان

مكانيك

مهندس مكانيك

شناخت كامل به فرايندهاي ساخت و توليد- توانايي در مديريت پروژه هاي صنعتي- شناخت كامل به استانداردهاي محصول- استانداردهاي آزمايشگاه ملي و بين المللي- طراحي و توسعه محصول

برق-الكترونيك

مهندس برق-الكترونيك

حداقل 1 سال سابقه كار- آشنايي كامل با سيستم هاي الكترونيكي-بررسي و عيب يابي سيستم هاي الكتريكي-طراح و توسعه محصول- تحليل و ارائه راهكارهاي فني و علمي-شناخت كامل به استانداردهاي محصول

كارگر ساده

ديپلم

حداكثر سن 35 سال- داراي كارت پايان خدمت- توانايي كار شيفتي-متعهد و مسئوليت پذير-توانايي جسمي مناسب

اپراتور توليد

ديپلم

حداكثر سن 35 سال -داراي كارت پايان خدمت- توانايي استفاده از ابزارها-توانايي در شناسايي عيوب- توانايي كار شيفتي