• ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  صفحــه ورود به ميزكار كاركنان

  این درگاه به منظورایجاد بستری اینترنتی و امن جهت " ارائه خدمات الكترونیكی به پرسنل " راه اندازی گردیده است،سرویس الكترونیكی مشاهده فیش حقوقی، جهت كاركنان شهرداری و سازمان فاوا می باشد و شامل پرسنل سایر شركت های وابسته نمی باشد

  کلیک کنید
 • ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  نسخه جدید اتوماسیون اداری گام

  نسخه جدید اتوماسیون اداری گام ، پس از انجام تنظیمات لازم به زودی راه اندازی خواهد شد. زمان نصب متعاقبا اعلام می گردد

  کلیک کنید
 • ميزكار الكترونيكي كاركنان شهرداري اصفهان

  اطلاعیه تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اصفهان

  خريد بلوکهای آپارتمان مسکونی با موقعیت مناسب در پروژه شهید کشوری واقع در خیابان آبشار سوم

  كليك كنيد

زيرسيستم هاي وابسته شهرداري

گزارش تصـويري و مطبــوعات

نحوه استفاده از تسهيلات پروانه ساختمان در پروژه هاي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري و ساير ارگان ها
نحوه استفاده از تسهيلات پروانه ساختمان در پروژه هاي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري و ساير ارگان ها

شهردار اصفهان به مدیران شهری خود  اعلام کرد، با  توجه به رفاه و تامين نيازهاي پرسنل که يكي از اصول مورد نظر در امر مديريت سازماني است؛ لذا به منظور تحقق اين موضوع دستورالعمل زیر، مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات پروانه ساختمان در پروژه هاي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري و ساير ارگان ها جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد.

اطلاعات بيشتر